Vid beställning av ny nyckel ombeds du ange nyckelnummer, men vad är ett nyckelnummer och hur hittar jag det? Vi reder ut allt du behöver veta för att göra en smidig beställning via nyckelnummer!

Vad är nyckelnummer?

Nyckelnummer kallas ibland även för nyckelkod och är precis som orden antyder en kod som är ingraverad på nyckelns huvud. Koden kan bestå av både bokstäver och siffror. Det finns olika typer av nyckelnummer, både så kallade direkta nummer som beskriver precis vad det är för nyckelämne nyckeln är tillverkad med samt hur djupa delningarna är. Vidare finns indirekta nyckelnummer som måsta översättas till ett direkt nummer som i sin tur anger hur nyckeln ska tillverkas.

Exempel på ett direkt nyckelnummer:

DJ 4535244 eller OGF 552645. Från dessa nummer kan vi av bokstäverna läsa ut vilket nyckelämne som ska användas, hur många delningar nyckeln har och hur djupa dessa är. Varje siffra representerar ett visst djup.

direkt nyckelnummer

Exempel på ett indirekt nyckelnummer:

4292V som kommer från en AXA cykelnyckel eller 2274305 som kommer från en kopieringsskyddad ASSA D12 nyckel. Dessa nummer kan ibland ge oss information om vilket nyckelämne som ska användas men hur delningen ska se ut måste vi få information om från en databas.

indirekt nyckelnummer

Hur hittar jag nyckelnumret på min nyckel?

Nyckelnumret står ingraverat på ena sidan av nyckelns huvud/grepp. Om nycklarna är gamla och slitna kan det ibland vara svårt att se. På nyckar som ingår i spärrade låssystem finns oftast även systemnummer och andra siffror/bokstäver ingraverade.

När du beställer en nyckelkopia är det alltid tills stor hjälp att även få en eller två bilder av nyckeln som ska kopieras. Ganska vanligt förkommande är att det finns flera varianter av nycklar på samma indirekta nyckelnummer och då är en bild nödvändig för att säkerställa att vi tillverkar rätt nyckel.  

 

 

STÄLL EN FRÅGA